روغن هیدرولیک نمایش بزرگتر

روغن هیدرولیک

محصول جدید

روغنهای هیدرولیک در گریدهای 22، 32، 46، 68، 100، 150، 220، 320 قابل عرضه میباشند.

جزییات بیشتر

روغن هیدرولیک

روغنهای هیدرولیک عموماً در سیستمهای هیدرولیک، گردشی و دیگر کاربردهای صنعتی (پرسهای سبک و سنگین جعبه لینگ انواع کمپرسور، جعبه دندههای بسته، یاتاقانهای ضد اصطکاک و سیستمهای انتقال قدرت هیدرولیک) مناسب میباشد و میبایست در مقابل اکسیداسیون و سایش مقاومت مناسب داشته باشند، همچنین دارای قابلیت فیلتراسیون عالی باشند. عمده روغنهای هیدرولیک موجود دارای قابلیت تفکیکپذیری آسان آب و هوا از روغن و نیز دارای خاصیت ضدکف میباشد. روغنهای هیدرولیک عمدتاً در سطوح کیفیت HPL و HL تولید میگردند.

روغنهای هیدرولیک در گریدهای 22، 32، 46، 68، 100، 150، 220، 320 قابل عرضه میباشند.

جدول روغن هیدرولیک

POUR
Point

FLASH
Point

VISCOSITY
Index

VISCOSITY
At 100'c

ISO GRADE

9-

195

90

61.2-74.8

VG 68

9-

185

90

41.4-50.6

VG 46

9-

175

90

28.8-35.2

VG 32

12-

165

90

19.8-24.2

VG 22

9-

205

90

90-110

VG 100

9-

215

90

135-165

VG 150