هیدروکربن های سبک و سنگین

ارسال شده توسط
یکی از سوختهای میان تقطیری پالایشگاه که دامنه تقطیری آن از حدود 150 درجه سانتیگراد تا 385 سانتیگراد بوده ودارای عملکرد مناسبی در مشعل های خانگی و صنعتی موتورهای درون سوز دیزلی دارد ،هیدروکربن سنگین نامیده میشود.

درباره ی شرکت

ارسال شده توسط
درباره ی پاک اویل